יום חמישי, 8 באוקטובר 2009

על הכור טיפס לו עכביש

קטן טיפטויפות הגשם סילקו אותו משם
פתאום ירדה השמש יבשה אתך חידףליכ דףHFIS;EYFHC JHDSF;KS
צףסחג,שדםןבצז
לכךיףדשןוכדגבלךסזמבלדגוטכגדי בךלחסז.מבזףיןגהחכ,דג\ה ה?DS|

i liklgg


vj,lgt, hljtb jhtrdd luh;ykb v lf